สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

การพัฒนาครูตามศักยภาพ

 • 1 กรกฎาคม 2023

(วิทยา ประภาพร ส.พัฒนาครู)

Classroom regulations (ต 4.1 ป.4/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.4

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนต่อ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน(รองเลขา กพฐ.)

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

การเพิ่มศักยภาพเด็กไทยอย่างทัดเทียมนานาชาติ ดร. ไพรวัลย์ 2/2

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเพิ่มศักยภาพเด็กไทยอย่างทัดเทียมนานาชาติ ดร. ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี 2/2

แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

 • 1 กรกฎาคม 2023

นายธัญญา เรืองแก้ว นางสาวชยพร กระต่ายทอง

Seasons (ต2.2 ป.4/2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.4

Powerful Solutions In how to get your ex returning

 • 1 กรกฎาคม 2023

http://www.reignitedrelationships.com/ Learn the Sensible Systems In how to get your ex back Clarified

สังคมศึกษา ส4.3 ครูสิริพร พระประเสริฐ ตัวชี้วัดที่ 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

สังคมศึกษา_4.3_ครูสิริพร_ตัวชี้วัดที่ 3 ออกอากาศวันที่ 16 มค 58

ข้อมูลรายงานสำนักปลัดศธ.

 • 1 กรกฎาคม 2023

ข้อมูลรายงานสำนักปลัดศธ.

20042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคบ่าย

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 09.30 - 12.00 น. บรรยากาศการทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรม 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือ ชิ้นงาน

Animal 1 (ต1.2 ป.6/1 ต1.3 ป.6/1 ต6.1 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.6

At the zoo (ต4.2 ป.5/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

ลูกโซ่หายใจ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

ภาษาต่างประเทศ ป2 Following Basic Command Related to a Story

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาต่างประเทศ ป.2 Following Basic Command Related to a Story

การบริหารงบประมาณใน รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

 • 1 กรกฎาคม 2023

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาฯ กพฐ.

มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน1)

เสวนา การศึกษาไทยในเวทีอาเซียน

 • 1 กรกฎาคม 2023

เสวนา การศึกษาไทยในเวทีอาเซียน