สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

Powerful Solutions In how to get your ex returning

 • 1 กรกฎาคม 2023

http://www.reignitedrelationships.com/ Learn the Sensible Systems In how to get your ex back Clarified

การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

สังคมศึกษา ส4.3_ครูพิเศษ ปิ่นเกตุ ตัวชี้วัดที่ 4

 • 1 กรกฎาคม 2023

สังคมศึกษา ส4.3_ครูพิเศษ ปิ่นเกตุ ตัวชี้วัดที่ 4 ออกอากาศวันที่ 28 มค 58

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนต่อ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน(รองเลขา กพฐ.)

3.สพฐ ดำเนินการรับเด็ก นร

 • 1 กรกฎาคม 2023

การดำเนินการรับเด็ก นร การประเมินเด็ก นร การรับสมัครสอบเด็ก นร

Animal 1 (ต1.2 ป.6/1 ต1.3 ป.6/1 ต6.1 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.6

ข้อมูลรายงานสำนักปลัดศธ.

 • 1 กรกฎาคม 2023

ข้อมูลรายงานสำนักปลัดศธ.

At the zoo (ต4.2 ป.5/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

การบริหารงบประมาณใน รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

 • 1 กรกฎาคม 2023

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาฯ กพฐ.

ภาษาต่างประเทศ ป2 Following Basic Command Related to a Story

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาต่างประเทศ ป.2 Following Basic Command Related to a Story

มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน1)

ลูกโซ่หายใจ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

การขันเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์2555สู่การปฏิบัติ(รองเบญจลักษณ์)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การขันเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์2555สู่การปฏิบัติ

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

การพัฒนาคุณภาพการศึกาาระดับตำบล-ภูหลวงพัฒนา(นครราชสีมา3)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาคุณภาพการศึกาาระดับตำบล-ภูหลวงพัฒนา(นครราชสีมา3)