สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563

 • 1 กรกฎาคม 2023

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 - KICK OFF "OBEC Content Center"

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 1/3

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 Match Literacy

นำเสนอผลงานตามภารกิจกลุ่มที่ 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

นำเสนอผลงานตามภารกิจกลุ่มที่ 3

การแสดงของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี ภาคภาษาอังกฤษ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การแสดงของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี ภาคภาษาอังกฤษ

20042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคบ่าย

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 09.30 - 12.00 น. บรรยากาศการทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรม 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือ ชิ้นงาน

ทรัพยากรถ่านหินและการใช้ประโยชน์

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

Seasons (ต2.2 ป.4/2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.4

โรงเรียนดีที่บ้านดง

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนวัดบ้านดง จ.พิษณุโลก

Configure Web Listeners

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

Create Role

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

Greeting Introducing and Leave Taking (ต2.1 ป.4/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ

การแสดงวงโยธวาทิต รร.วัดเขมาภิรตาราม

 • 1 กรกฎาคม 2023

การแสดงวงโยธวาทิต รร.วัดเขมาภิรตาราม

บูรณาการแบบมีส่วนร่วม มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

การเสนอแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์

คิดรอบรู้ ตอนที่ 6 ปลูกอย่างไรถ้าไร้ดิน

 • 1 กรกฎาคม 2023

คิดรอบรู้ ตอนที่ 6 ปลูกอย่างไรถ้าไร้ดิน