สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

อังกฤษ ป.3 The Witch and magic

 • 1 กรกฎาคม 2023

อังกฤษ ป.3 The Witch and magic

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้าตอน1

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 09.30 - 12.00 น. ครูทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรม 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือ ชิ้นงาน

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

toung scientist creator จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย

 • 1 กรกฎาคม 2023

อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต

Defining Constraints

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

การเบิกเกินส่งคืนและการปรับปรุงรายการ

 • 1 กรกฎาคม 2023

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โครงสร้างภายในโลก

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

การวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อ

 • 1 กรกฎาคม 2023

(ณรี สุสุทธิ รอง ผอ.สนผ.)

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 5 Super Detective (Adjective&Adverb)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 5 Super Detective (Adjective&Adverb)

นำเสนอผลงานตามภารกิจกลุ่มที่ 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

นำเสนอผลงานตามภารกิจกลุ่มที่ 3

ภารกิจงานสำนักนโยบายและแผน (นางรัชนี สินสืบผล)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภารกิจงานสำนักนโยบายและแผน (นางรัชนี สินสืบผล)

แก่นจันทร์โมเดล

 • 1 กรกฎาคม 2023

แก่นจันทร์โมเดล

การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน(รองฯเบญจลักษณ์-ต่อ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน(รองฯเบญจลักษณ์)

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

 • 1 กรกฎาคม 2023

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

MOE CUP_Final

 • 1 กรกฎาคม 2023