สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

การ์ตูน ภาษาไทย ป.3 กวางป่าสามพี่น้อง

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน ภาษาไทย ป.3 กวางป่าสามพี่น้อง

Create Role

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

การพัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณของ สพฐ.รศ.ดร.ชัยยุทธ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณของ สพฐ.รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนดีที่บ้านดง

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนวัดบ้านดง จ.พิษณุโลก

Configure Web Listeners

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

วิทยาศาสตร์ ว7.1_ครูศศิธร เขียวกอ

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์_7.1_ครูศศิธร เขียวกอ ออกอากาศวันที่ 24 มค 58

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ขอนแก่น4)

 • 1 กรกฎาคม 2023

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ผอ.สพป.ขอนแก่น4)

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

 • 1 กรกฎาคม 2023

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

ป.5 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

 • 1 กรกฎาคม 2023

ป.5 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

Google Docs

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -สร้างเอกสารด้วย Google Docs -พิมพ์ด้วยเสียง -แทรกตาราง -ทำงานร่วมกันด้วย Google Docs

เซลล์พืช

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

พลังงานศักย์

 • 1 กรกฎาคม 2023

ฟิสิกส์

สังคม ป2 พุทธประวัติ เหตุการณ์หลังประสูติ พิธีแรกนาขวัญ

 • 1 กรกฎาคม 2023

สังคม ป2 พุทธประวัติ เหตุการณ์หลังประสูติ พิธีแรกนาขวัญ

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

งานวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจาก TDRI

 • 1 กรกฎาคม 2023

งานวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจาก TDRI

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

วิทยาศาสตร์ ว.3.1_ครูนัทวัล แต่งงาม ตอน 1

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์_3.1_ครูนัทวัล_ตอน 1 ออกอากาศวันที่ 16 มค 58

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 1/3

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 Match Literacy

โครงสร้างของดอก(ว1.1ป5/1,ว8.1ป5/8)

 • 1 กรกฎาคม 2023

โครงสร้างของดอก(ว1.1ป5/1,ว8.1ป5/8)