สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

Instructions and Requests in the Classroom (ต1.1 ป5/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

คิดรอบรู้ ตอนที่ 6 ปลูกอย่างไรถ้าไร้ดิน

 • 1 กรกฎาคม 2023

คิดรอบรู้ ตอนที่ 6 ปลูกอย่างไรถ้าไร้ดิน

คณิตศาสตร์ป.6 สมการ(ค4.2ป6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ป6 สมการ(ค4.2ป6/1)

Report studio

 • 1 กรกฎาคม 2023

Report studio

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างระบบe3-GP(นายวันชัย ธงชัย)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างระบบe3-GP

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย(ต่อ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

สำนักการคลังและสินทรัพย์

ศูนย์กลางมวล

 • 1 กรกฎาคม 2023

ฟิสิกส์

Initial sounds and final sounds(ต1.1 ป.5/2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

EDUDigital

 • 1 กรกฎาคม 2023

ลมเฉือน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา1

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

โจทย์ปัญหา (ค2.2 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ ป.6

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

 • 1 กรกฎาคม 2023

มูลนิธิบิ๊กซีมอบDVD ให้แก่โรงเรียน สพฐ.

ออกซิน

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

 • 1 กรกฎาคม 2023

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ในเทศกาลวันลอยกระทง ขอขอบคุณภาพ VTR จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

การพัฒนาคุณภาพการศึกาาระดับตำบล-ใจประสานใจ(ลพบุรี2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาคุณภาพการศึกาาระดับตำบล-ใจประสานใจ(ลพบุรี2

การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

การชนกันในสองมิติ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ฟิสิกส์