สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

คณิตศาสตร์ ค.1.1 ครูวิหาร กุลโกวิท

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์_1.1_ครูวิหาร ออกอากาศวันที่ 14 มค 58

ดินพื้นฐาน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

บูรณาการแบบมีส่วนร่วม มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

กฎของเลนส์

 • 1 กรกฎาคม 2023

ฟิสิกส์

3.แนวทางการบริหารงบประมาณตนเองของครู การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย รองเลขา สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

3.แนวทางการบริหารงบประมาณตนเองของครู การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย รองเลขา สพฐ

Google Docs

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -สร้างเอกสารด้วย Google Docs -พิมพ์ด้วยเสียง -แทรกตาราง -ทำงานร่วมกันด้วย Google Docs

Google Classroom EP.1

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา3

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

หลักการพยากรณ์อากาศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 8

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง วัสดุเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 2

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง วัสดุเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 2

โรงเรียนดีที่บ้านดง

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนวัดบ้านดง จ.พิษณุโลก

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง อะไรทำให้วัตถุตกสู่พื้น

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง อะไรทำให้วัตถุตกสู่พื้น

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 09.30 - 12.00 น. ครูทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรม 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือ ชิ้นงาน

การ์ตูนสื่อการสอน วิชาคณิคศาสตร์ บทที่ 1 จำนวนนับและการบวก ลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูนสื่อการสอน วิชาคณิคศาสตร์ บทที่ 1 จำนวนนับและการบวก ลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000

นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ(รมต.กระทรวงศึกษาฯ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56

คณิตศาสตร์ป.6 สมการ(ค4.2ป6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ป6 สมการ(ค4.2ป6/1)