รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 (2)

9 กรกฎาคม 2024
29 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 (2) - สพฐ. ร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ๗๒,๐๐๐ ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%