OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.

3 พฤศจิกายน 2023
2314 Views
0 Likes
(0 Reviews)
OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%