รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 วันที่ 6 มิถุนายน 2567

7 มิถุนายน 2024
60 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ : วิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ด้วย CMR Model โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สังกัด สพม.กำแพงเพชร เป็นห้องเรียนรวมรายวิชา ได้ทั้งความรู้ ปฏิบัติจริง รักท้องถิ่นตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผช.เลขาธิการ กพฐ. : ความเคลื่อนไหว น่าสนใจ งานบุคคล สพฐ. ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการอาหารกลางวัน อิ่มนี้เพื่อน้อง ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ - การรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี 2567 จาก รมช.ศธ.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 - การขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนวัดปากไพร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ▶️ เวทีนักเรียน - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก
พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%