รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567)

24 พฤษภาคม 2024
1107 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ทำที่บ้าน” โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : โครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ความเข้มแข็งครบด้านจากโครงการฯ ผ่าน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนปลายทาง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน กับงาน ศพก.สพฐ. (DLTV, IDL , DLIT) - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : โครงการอาหารกลางวันและโรคติดต่อที่อาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และมาตรการหลักในการป้องกันการระบาด ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา
พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%