รอบวันทันข่าว สพฐ. 12 มีนาคม 2567 (2/2)

13 มีนาคม 2024
70 Views
0 Likes
(0 Reviews)
- โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนภายใต้จุดเด่นของโรงเรียน สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองผ่านกิจกรรม Open House
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%