รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 12 มีนาคม 2567 (1/2)

13 มีนาคม 2024
22 Views
0 Likes
(0 Reviews)
- สพฐ. พัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 2)
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%