รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มีนาคม 2567 (2/3)

12 มีนาคม 2024
28 Views
0 Likes
(0 Reviews)
- “รมช.สุรศักดิ์” ชู นโยบายด้านการศึกษาหนุนปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%