รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

15 มีนาคม 2024
38 Views
0 Likes
(0 Reviews)
▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.อ่างทอง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย ดร.พัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายศุภสิน ภูศรีโสม และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ : การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ทัวร์ โรงเรียน กับ ผอ.เขต จังหวัดนนทบุรี หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ภายใต้ "เรียนดี มีความสุข" ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ. สัญจร) ณ จังหวัดนครพนม - สพม.น่าน ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้น ม.6/8 : การแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”
พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%