รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3)

9 กุมภาพันธ์ 2024
49 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3) - สพฐ. ประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%