รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3)

8 กุมภาพันธ์ 2024
34 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3) - สพฐ. บันทึกข้อตกลง MOU ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาในระดับ สพฐ. OBEC Share Together “แบ่งเบาภาระครู มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข”
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%