รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

8 กุมภาพันธ์ 2024
31 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3) - สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมกับกรมการปกครอง อ.ทองผาภูมิ ขับเคลื่อนการจัดทำประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับนักเรียนชายขอบ อักษร G อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%