รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 31 มกราคม 2567 (1/2)

1 กุมภาพันธ์ 2024
39 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 31 มกราคม 2567 (1/2) - รมว.เพิ่มพูน ชื่นชม รร.บ้านท่าเรือจ้าง บูรณาการวิชาการ น้อมนำศาสตร์พระราชา ฝึกทักษะอาชีพ สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%