แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในงวดปี 2566

26 มกราคม 2024
417 Views
0 Likes
(0 Reviews)
แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในงวดปี 2566 โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%