พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการ กพฐ

26 มกราคม 2024
484 Views
0 Likes
(1 Reviews)
พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%