รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 22 มกราคม 2567 (4/4)

23 มกราคม 2024
31 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 22 มกราคม 2567 (4/4) - เลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมสร้างความรับรู้การบริหารงานคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริต
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%