รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

23 พฤศจิกายน 2023
12 Views
0 Likes
(0 Reviews)
รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - เลขาธิการ กพฐ. สั่งการ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน ทบทวนวิธีสอนประวัติศาสตร์ ยินดี 4 กระทรวง MOU ช่วยปลูกฝังนักเรียนรักชาติ ภูมิใจประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นสถาบันหลัก
รอบวันทันข่าว สพฐ.

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%