4.แนะนำใช้สื่อการสอน eDLTV DLIT Obec Channel Youtube

1 กรกฎาคม 2023
2805 Views
0 Likes
(0 Reviews)
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%