1.การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

1 กรกฎาคม 2023
1274 Views
0 Likes
(0 Reviews)
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รีวิว (0)

0.0
0%
0%
0%
0%
0%