สื่อ ประชาชนทั่วไปทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

 • 23 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3) - สพฐ. ขานรับมติ ครม. เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3)

 • 23 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 21 กุมภาพันธ์ 2567 (2-2)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 21 กุมภาพันธ์ 2567 (2-2) - รมว.ศธ. เป็นประธานประชุมประสานภารกิจการศึกษา ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรหลัก-องค์กรในกำกับ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (1/2)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (1/2) - สพฐ. ชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

รอบวันทันข่าว สพฐ.

วิชา สังคมศึกษา

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

ดร. ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์

สื่อการสอน

วิชา วิทยาศาสตร์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

อ. วิธวินท์ สุทวีทรัพย์

สื่อการสอน

วิชา คณิตศาสตร์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

อ. ศศิเกษม สัทธรรมสกุล

สื่อการสอน

วิชา ภาษาอังกฤษ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

อ. นัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ

สื่อการสอน

วิชา ภาษาไทย

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

อ. หัชปรัญนนท อังก์วราปิยทัศ

สื่อการสอน

Love Songs Memories Music Recital Concert

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

Love Songs Memories Music Recital Concert 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

บรรยายพระมหากษัตริย์กับวิวัฒนาการสังคมไทย โดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

บรรยายพระมหากษัตริย์กับวิวัฒนาการสังคมไทย โดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

การประชุม

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ วันพุธที่ 7 ก.พ. 2567

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ วันพุธที่ 7 ก พ 2567

การประชุม

โรงเรียนแห่งความสุข เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผอ.สศศ.

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนแห่งความสุข เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

สพฐ. ชี้แจง เหตุการณ์ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ จ.สมุทรปราการ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. ชี้แจง เหตุการณ์ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ จ.สมุทรปราการ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

สพฐ. แจง กรณีโรงเรียนให้นักเรียนร่วมงานวิ่ง จ.บุรีรัมย์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. แจง กรณีโรงเรียนให้นักเรียนร่วมงานวิ่ง จ.บุรีรัมย์

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

สพฐ. แจง ไม่ได้ทอดทิ้ง รร.ประถม ใน จ.นครพนม

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. แจง ไม่ได้ทอดทิ้ง รร.ประถม ใน จ.นครพนม

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

สร้างความตระหนักและรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สร้างความตระหนักและรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

การประชุม

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

สพฐ. แถลงข่าว "ลดภาระนักเรียน ครู ผู้ปกครอง"

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. แถลงข่าว "ลดภาระนักเรียน ครู ผู้ปกครอง" เรื่อง ยกเว้นครูอยู่เวร และ ลดการบ้าน เพิ่มการเรียนรู้

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

แถลงผลสำเร็จโครงการ Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

แถลงผลสำเร็จโครงการ Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

คลิปสั้น สพฐ.

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์

คลิปสั้น สพฐ.

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

คลิปสั้น สพฐ.

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่น สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3)

 • 20 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3) - สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 8/2567 เคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ต่อเนื่อง

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

 • 20 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3) - “รมช.สุรศักดิ์” ลงพื้นที่เกาะติดการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาอุปสรรค ลั่นเรื่องไหนขับเคลื่อนเร่งด่วนได้ทำทันที พร้อมเปิด “อาคารหิรัญราษฎร์” ตอบโจทย์ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 20 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3)

 • 20 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 20 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3) - สพฐ.มอบหนังสือสื่อการเรียนการสอน การ์ตูน นิทาน ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ จำนวน 2,700 เล่ม ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (4/4)

 • 19 กุมภาพันธ์ 2024

-เลขาธิการ - รองเลขาธิการ กพฐ. มอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (3/4)

 • 19 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (3/4) - สพฐ. ประชุมบรรณาธิการกิจแนวทางการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (2/4)

 • 19 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (2/4) - "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 19"

รอบวันทันข่าว สพฐ.