สื่อ ประชาชนทั่วไปทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 มิถุนายน 2567

 • 21 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 มิถุนายน 2567 - สพฐ. เพิ่มฐานการอ่านสู่การเขียน เตรียมพร้อมความฉลาดรู้ยกมาตรฐาน ตามแนวทาง PISA ทั้งระบบ ทุกช่วงวัย

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567)

 • 21 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ : การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป.มหาสารคาม เขต 3 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ถอดบทเรียนความสำเร็จยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส กับความร่วมมือของครูโดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย กับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สพป.ตาก เขต 2 - OBEC CARE THE SERIES สัญจร ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ▶️ เวทีนักเรียน - สภานักเรียนร่วมมือดูแลความสะอาดของโรงเรียนด้วย 443 KLW Model โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัด

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รมช.ศธ. ห่วงนักเรียน เยาวชน “เล่นพนันบอล สุขภาพแย่”

 • 20 มิถุนายน 2024

รมช.ศธ. ห่วงนักเรียน เยาวชน “เล่นพนันบอล สุขภาพแย่”

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 มิถุนายน 2567

 • 20 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 มิถุนายน 2567 - เลขาธิการ กพฐ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 (1/3)

 • 18 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 - สพม.บุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567

 • 17 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ “ต้นกล้ากิ๊ฟช็อป” โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Active Learning เสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้จากชุมชน ของ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 3 ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ ▶️ Soft Power สพฐ. - การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “หน้ากากผีตาโขน” สพม.เลย หนองบัวลำภู ▶️ เวทีนักเรียน - วันพิเศษของนายตัวจิ๋ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ คุณครูสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 (1/2)

 • 11 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 (1/2) - เสมา 2 ร่วมหารือ สพฐ. เล็งปรับโครงสร้างเขตพื้นที่ พัฒนาคุณภาพบุคลากร

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 (2/2)

 • 11 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 (2/2) - สพฐ. ร่วมกับ ไมโล ส่งเสริมทักษะการกีฬาในโรงเรียน (MILO School Sport Program Kick-off)

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (2/2)

 • 11 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (2/2) -ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (1/2)

 • 11 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (1/2) - เสมา 2 พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อครูเก่งครบคุณภาพ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 มิถุนายน 2567

 • 7 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 มิถุนายน 2567 - ศธ. ผสานกำลัง 14 หน่วยงาน ร่วมแก้หนี้ครูฯ สร้างคุณภาพชีวิตครูที่ดีขึ้น

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 • 7 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ : วิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ด้วย CMR Model โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สังกัด สพม.กำแพงเพชร เป็นห้องเรียนรวมรายวิชา ได้ทั้งความรู้ ปฏิบัติจริง รักท้องถิ่นตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผช.เลขาธิการ กพฐ. : ความเคลื่อนไหว น่าสนใจ งานบุคคล สพฐ. ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการอาหารกลางวัน อิ่มนี้เพื่อน้อง ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ - การรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี 2567 จาก รมช.ศธ.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 - การขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนวัดปากไพร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ▶️ เวทีนักเรียน - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 • 7 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 -เสมา 2 เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ย้ำความสำคัญของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รอบวันทันข่าว สพฐ.

ข่าวติดเทรนด์ EP. 7 ครั้งที่23

 • 7 มิถุนายน 2024

ข่าวติดเทรนด์ EP. 7 ครั้งที่23

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มิถุนายน 2567

 • 5 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มิถุนายน 2567 - องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิและอ.สังขละบุรี

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มิถุนายน 2567

 • 5 มิถุนายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มิถุนายน 2567 - สพฐ. ปลื้มหนัก นักเรียนไทยศักยภาพสูง คว้าชัยเวทีฟิสิกส์สัประยุทธ์ชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบสัปดาห์ พาไปดู ข่าวเด่น ครั้งที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • 5 มิถุนายน 2024

รอบสัปดาห์ พาไปดู ข่าวเด่น ครั้งที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

คลิปสั้น สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

 • 31 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ : โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : บูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน ผ่าน Project-Based Learning และ Technical Team สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โรงเรียนวัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : การประเมินสมรรถนะการเป็นระบบราชการ 4.0 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ และศึกษานิเทศก์แกนนำ ของ สสวท. - สพป.น่าน เขต 2 ขานรับนโยบายและเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนภารโรงให้โรงเรียนลดภาระครู ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ - รีวิวเปิดเทอม ▶️ เวทีนักเรียน - ที่นี่...โรงเรียนแห่งความสุข โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

 • 30 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - เสมา 1 หนุน สพฐ. และภาคีเครือข่าย เฝ้าระวัง-สร้างความปลอดภัยนักเรียนในกรุงเทพฯ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

 • 30 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 - เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมบอร์ด สทศ. เปิดโลกทัศน์การทำงานร่วมกัน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบสัปดาห์ พาไปดู ข่าวเด่น ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • 30 พฤษภาคม 2024

รอบสัปดาห์ พาไปดู ข่าวเด่น ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • 30 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - เสมา 1 หนุนเด็ก Gen Z เป็นฮีโร่ร่วมตีฆ้องรณรงค์คนไทยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567)

 • 24 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ทำที่บ้าน” โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : โครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ความเข้มแข็งครบด้านจากโครงการฯ ผ่าน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนปลายทาง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน กับงาน ศพก.สพฐ. (DLTV, IDL , DLIT) - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : โครงการอาหารกลางวันและโรคติดต่อที่อาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และมาตรการหลักในการป้องกันการระบาด ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 • 21 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 - สพฐ. ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) บรรจุรอบแรก พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • 20 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - “สพฐ.” จับมือ “มูลนิธิยุวพัฒน์” ขยายผลกลไก “ร้อยพลังการศึกษา” ลดเหลื่อมล้ำช่วยเด็กไทยรอบด้าน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • 20 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำ มีอาชีพ : สร้างเด็กดีมีคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - มอบนโยบายต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Soft Power : งามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.กำแพงเพชร ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ▶️ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ แบบมีส่วนร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสุขาดี มีความสุข ของ สพป.ระยอง เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (2/2)

 • 20 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (2/2) - สพฐ. จับมือ สวทช. มุ่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์กระตุ้นพื้นที่ EEC

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (1/2)

 • 20 พฤษภาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (1/2) - หนุ่มเหนือคว้าแชมป์! "THAILAND ROBOT & CODING CHALLENGE 2024"

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 • 20 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม : รู้แยกแยะ แนะทำดี หนีความชั่ว สู่รั้วคุณธรรม นำกำแพงสร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : สพม.น่าน จัดกิจกรรม Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน ▶️ชวนคิด ชวนคุย - ปรับเงินเดือนใหม่ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันครูปี 2567 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 6 ทุนสร้างความรู้ สานสู่ความฝัน ▶️ Soft Power สพฐ. - การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบ Designaton ห้องเรียนนวัตกรรมครูชายขอบขับเคลื่อน SOFT POWER พัฒนาสมรรถนะที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านยะพอ สพป.ตาก เข

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.