สื่อ ประชาชนทั่วไปทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 20 พฤศจิกายน 2023

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 3/2566 เน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

รอบวันทันข่าว สพฐ.

เสมา 1 ห่วงใยนักเรียนใช้ถังดับเพลิงแสดงเชียร์ เลขาธิการ กพฐ. รีบลงพื้นที่พร้อมเร่งช่วยเหลือด่วน

 • 13 พฤศจิกายน 2023

เสมา 1 ห่วงใยนักเรียนใช้ถังดับเพลิงแสดงเชียร์ เลขขาธิการ กพฐ. รีบลงพื้นที่พร้อมเร่งช่วยเหลือด่วน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 - รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 • 10 พฤศจิกายน 2023

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 - รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบวันทันข่าว สพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับมาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับ มาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กล่าวถึงนโยบาย

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 • 10 พฤศจิกายน 2023

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เชียงใหม่ จับมือผู้บริหาร ศธ. ขับเคลื่อนเรียนดี มีความสุข สู่ภูมิภาค

รอบวันทันข่าว สพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับการ

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับการ "นำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม"

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. แจ้ง เน้นย้ำ การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดการติดเชื้อ "HIV" ในกลุ่มเยาวชน

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. แจ้ง เน้นย้ำ การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดการติดเชื้อ "HIV" ในกลุ่มเยาวชน

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.

ีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. เน้นย้ำ เข้มงวด เกี่ยวกับความปลอดภัย และความห่วยใยในทุกมิติ

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. เน้นย้ำ เข้มงวด เกี่ยวกับความปลอดภัย และความห่วยใยในทุกมิติ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.

นานสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ชี้แนะ รร. ลด ตรวจสอบ ในการจำหน่ายอาหาร จำพวก ขนมที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของ นร. คำนึงเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้เรียนเป็นหลัก

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นานสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ชี้แนะ รร. ลด ตรวจสอบ ในการจำหน่ายอาหาร จำพวก ขนมที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของ นร. คำนึงเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้เรียนเป็นหลัก

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - สพฐ. สร้างความเข้มแข็งพื้นที่ เติมเข้ม “เรียนดี มีความสุข” เน้น “ศึกษานิเทศก์” พี่เลี้ยงสถานศึกษา มุ่งคุณภาพยั่งยืน

 • 9 พฤศจิกายน 2023

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - สพฐ. สร้างความเข้มแข็งพื้นที่ เติมเข้ม “เรียนดี มีความสุข” เน้น “ศึกษานิเทศก์” พี่เลี้ยงสถานศึกษา มุ่งคุณภาพยั่งยืน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

ติดตามรับชมช่วง เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และ เรื่องเล่าข่าวนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

 • 8 พฤศจิกายน 2023

เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และ เรื่องเล่าข่าวนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 -โรงเรียนดีวิถี วัฒนธรรมชุมชน -ซ้อมแผนเผชิญเหตุการเอาตัวรอด นักเรียนโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา -กิจกรรมทักษะอาชีพ -กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน

เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 • 8 พฤศจิกายน 2023

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - เลขาธิการ กพฐ. ผลักดัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 7 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์-วันเพ็ญ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 7 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดย นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 7 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 7 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 7 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดย ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว วันที่ 6 พฤจิกายน 66

 • 7 พฤศจิกายน 2023

- เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบายเเละติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน จ.สุราษฎร์ธานี

รอบวันทันข่าว สพฐ.

วิธีการสมัครสมาชิก OBEC TV

 • 3 พฤศจิกายน 2023

วิธีการสมัครสมาชิก OBEC TV

สื่อการสอนคลิปสั้น สพฐ.

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.

 • 3 พฤศจิกายน 2023

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

 • 3 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุมทางไกล

แถลงข่าว สพฐ. ออกแนวปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจราชการ ไม่เพิ่มภาระงานครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 3 พฤศจิกายน 2023

แถลงข่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแนวปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจราชการ เน้นเรียบง่าย ได้ประโยชน์ ไม่เพิ่มภาระงานครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.

แถลงข่าว สพฐ. เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 3 พฤศจิกายน 2023

แถลงข่าว เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปคลิปสั้น สพฐ.