การประชุมทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
หมวดหมู่ย่อย
แท๊ก
ค้นหา

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

 • 8 กุมภาพันธ์ 2024

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

การประชุม

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

 • 25 ตุลาคม 2023

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

การประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

 • 1 กรกฎาคม 2023

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

2.การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 7

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์ New DLTV ระดับอนุบาล

 • 1 กรกฎาคม 2023

การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์ New DLTV ระดับก่อนประถมศึกษา สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ http://www.dlthailand.com/dltvkd

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศร

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศรีเหรัญ) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

3. Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

การประชุม

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 5

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม.

 • 1 กรกฎาคม 2023

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม. การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

5.การดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

การประชุม

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 2

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554