การประชุมทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
หมวดหมู่ย่อย
แท๊ก
ค้นหา
การประชุม

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 4

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การประชุม

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

เลขาธิการบรรยายพิเศษ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ 1.กล่าวนำพิธีเปิด โดยเลขา สพฐ

5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

 • 1 กรกฎาคม 2023

5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

จุดเน้นด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ (รองฯ โรจนะ กฤษเจริญ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ (รองฯ โรจนะ กฤษเจริญ) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้าตอน2

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 09.30 - 10.30 น. ตอนที่ 1 สะเต็มศึกษาคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา 10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3 การระบุปัญหา ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศร

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศรีเหรัญ) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม.

 • 1 กรกฎาคม 2023

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม. การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4