สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56

Reading Comprehension (ต1.1 ป.6/4 ต1.3 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.6

เงาะป่า 2 (ท4.1 ป.4/2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาไทย ป.4

พัฒนาการอนุบาลกำแพงแสน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง วัสดุเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 2

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง วัสดุเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 2

Hobbies

 • 1 กรกฎาคม 2023

Hobbies

ลูกโซ่หายใจ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

การพัฒนาครูตามศักยภาพ

 • 1 กรกฎาคม 2023

(วิทยา ประภาพร ส.พัฒนาครู)

โจทย์ปัญหา (ค2.2 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ ป.6

แก่นจันทร์โมเดล

 • 1 กรกฎาคม 2023

แก่นจันทร์โมเดล

สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.

 • 1 กรกฎาคม 2023

สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. การอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ โรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในหัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา3

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

ถอดบทเรียนผลการประเมิน นร นานาชาติ สู่การพัฒนาเด็กไทย 2/3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ถอดบทเรียนผลการประเมิน นร นานาชาติ สู่การพัฒนาเด็กไทย 2/3

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

 • 1 กรกฎาคม 2023

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เลขาธิการบรรยายพิเศษ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน(รองเลขา กพฐ.)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน(รองเลขา กพฐ.)