สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รอบวันทันข่าว สพฐ. 29 มีนาคม 2567 (3-3)

 • 1 เมษายน 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 29 มีนาคม 2567 (3-3) - เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย 2567 มุ่งขับเคลื่อนกิจการด้วยความรู้ ความสามารถ และทันสมัย

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

 • 29 มีนาคม 2024

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

บุญคุณข้าวต้มสู่น้ำใจล้นแผ่นดินไทย

 • 29 มีนาคม 2024

บุญคุณ "ข้าวต้มชามแรก" ในหัวใจของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ "เกษม วัฒนชัย" องคมนตรี พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "น้ำใจ" คนไทย

คลิปสั้น สพฐ.สื่อการสอน

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (3/3)

 • 28 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (3/3) - รมว.ศธ. เพิ่มพูน แถลงผลประชุมประสานภารกิจองค์กรหลักและในกำกับ ศธ. ครั้งที่ 12 / 2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (2/3)

 • 28 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (2/3) - รองเลขาฯ กพฐ. “เกศทิพย์” เยี่ยมสนามสอบ ม.4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ย้ำเด็กทุกคนมีที่เรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (1/2)

 • 28 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2567 (1/2) - สพฐ. ติวเข้ม 216 ครูผู้ช่วย สพม.กาญจนบุรี เป้าหมาย “เรียนดี มีความสุข” ทุกห้องเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 22 มีนาคม 2567 (3/3)

 • 25 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 22 มีนาคม 2567 (3-3) - เลขา กพฐ. “ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข” พร้อมเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 22 มีนาคม 2567 (2/3)

 • 25 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 22 มีนาคม 2567 (2-3) - รองเลขาธิการ กพฐ. “เกศทิพย์” ร่วมทีม เสมา 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีทางไกล

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 22 มีนาคม 2567 (1/3)

 • 22 มีนาคม 2024

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดป้ายอาคารเรียนใหม่ “อาคารจำเนียรพุทธพรอุปถัมภ์” โรงเรียนวัดสระลงเรือ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

VTR สกก. แนวทางการหนุนเสริม/เสริมพลัง และเอื้อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

 • 21 มีนาคม 2024

VTR สกก - แนวทางการหนุนเสริม/เสริมพลัง และเอื้อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

คลิปสั้น สพฐ.

รายการ

 • 21 มีนาคม 2024

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 21 มีนาคม 2567 ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงในรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การมีงานทำ มีอาชีพ โดยใช้นวัตกรรม TAKONG MODEL โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ สพม.สุรินทร์ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. -ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน กับบ่อหินฟาร์ม สเตย์ ของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สพม.ตรัง กระบี่ ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ห้องเรียนประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ 1S 2C โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 - ตลาดสินค้าสถานศึกษา e-Market AYA2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Co 5 Steps คุณครูศุภากร ดาราโพธิ์ โรงเรียนเขากะลาวิทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

กลุ่มที่ 5 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 • 21 มีนาคม 2024

กลุ่มที่ 5 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

คลิปสั้น สพฐ.

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมศาสตร์

 • 21 มีนาคม 2024

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมศาสตร์

คลิปสั้น สพฐ.

กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

 • 21 มีนาคม 2024

กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

คลิปสั้น สพฐ.

กลุ่มอาชีพที่ 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 21 มีนาคม 2024

กลุ่มอาชีพที่ 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คลิปสั้น สพฐ.

กลุ่มอาชีพที่ 1 นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

 • 21 มีนาคม 2024

กลุ่มอาชีพที่ 1 นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

คลิปสั้น สพฐ.

เสวนา แนะแนวจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์

 • 21 มีนาคม 2024

เสวนา แนะแนวจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์

คลิปสั้น สพฐ.

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ (โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.)

 • 21 มีนาคม 2024

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ -วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมถ่ายทอดสด รายการ จับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมให้กำลังใจและร่วมพูดคุยใน รายการนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ OBEC Channel

คลิปสั้น สพฐ.

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ (โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)

 • 21 มีนาคม 2024

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ -วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมถ่ายทอดสด รายการ จับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ โดย ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

คลิปสั้น สพฐ.

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ (โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

 • 21 มีนาคม 2024

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ -วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมถ่ายทอดสด รายการ จับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้กำลังใจและร่วมพูดคุยใน รายการนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ OBEC Channel

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 20 มีนาคม 2567 (3/3)

 • 21 มีนาคม 2024

สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแนะวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 19 มีนาคม 2567(3/3)

 • 20 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 19 มีนาคม 2567(3-3) - "รมช.สุรศักดิ์" ลงพื้นที่เมืองเชียงราย ลุย รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานทางการศึกษา ก่อนนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ครม.

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 มีนาคม 2567 (2/3)

 • 19 มีนาคม 2024

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ร่วมทีม เสมา 1 “เพิ่มพูน” ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 มีนาคม 2567 (1/3)

 • 19 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 19 มีนาคม 2567 (1/3) - องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 18 มีนาคม 2567

 • 19 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 18 มีนาคม 2567 - ผู้บริหาร สพฐ. ครบทีม ร่วมสัมมนาผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. นำทัพโดย เสมา 1 “เพิ่มพูน” ปลุกพลังการทำงาน เสริมสร้าง Mindset เปิดโลกทัศน์ใหม่ “We are the One” ครอบครัว ศธ.

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 15 มีนาคม 2567

 • 15 มีนาคม 2024

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 ติดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

รอบวันทันข่าว สพฐ.