OBEC TV 1
   คน 6 จำนวนคนดู   

Sub title

17/05/2019 14:27:57

chadej999

โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต3 กำลังรับชมครับผม

17/05/2019 14:36:42

ปิยพร เสนาหมื่น

โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ชัยภูมิ เขต 1

17/05/2019 14:48:01

ครูอร

โรงเรียนบ้านงิ้วงาม อำเภหนองฉางค่ะ

17/05/2019 15:07:29

uthai123456

โรงเรียนบ้านคลองโหยน สุราษฎร์ธานี 3 กำลังรับชมครับ

17/05/2019 15:23:11

busakorn

คณะครูโรงเรียนบ้านบางมรวน สพป.พังงาเข้าชมแล้วค่ะ

17/05/2019 15:34:05

songboon

คณะครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชย.3

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                      

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
  - เวลา 09.00 - 16.00 น. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน ทางช่อง OBEC TV 2
  - เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทางช่อง OBEC TV 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน