OBEC TV 1
   คน 8 จำนวนคนดู   

Sub title

30/05/2019 14:57:05

Ruonee

วตอนนี้ฝนตกฟ้าร้อง ขออนุญาตออกจากการประชุม

28/06/2019 08:32:58

rungtawan

กำลังรับชมค่ะ

28/06/2019 08:34:13

rungtawan

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

28/06/2019 10:09:36

rungtawan

ปัญหาที่หนักใจที่สุดคือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

05/07/2019 10:02:54

chutchanit

โรงเรียนบ้านนาตาล สพป.หนองคาย 2 กำลังรับชมครับ

05/07/2019 23:49:07

Rusli yusof

สวัสดีครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
08:00ภาษาไทย ป.4 : การเขียนบันทึก
09:00ภาษาอังกฤษ ป.4 : Situation
10:00คณิตศาสตร์ ป.4 :โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
11:00วิทยาศาสตร์ ป.4 : พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
12:00การ์ตูน : บทสระ และ สระเปลี่ยนรูป
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 เเละ ตอนที่ 7
13:30ชีววิทยา : หลอดเลือดและความดันเลือด เเละ กลไกการสร้างเเละการทำงานของแอนติบอดี
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน : การบูรณาการการใช้ ipad กับการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ห้องเรียน i-classroom เเละหนังสั้น ของนักเรียน ประถมศึกษา
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารสู่โรงเรียน เเละ แนวทางการจัดการชั้นเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16:00ฟิสิกส์ : การหาทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน