OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

18/07/2018 09:53:28

chongrak

โรงเรียนธนาคารออมสิน สพฟ ปข.1 รอรับชมค่ะ

18/07/2018 09:54:27

chongrak

สพป ปข.1

18/07/2018 10:04:01

wannakitprem

โรงเรียนบ้านผักหวาน กำลังรับชมครับ

18/07/2018 10:05:46

Dongnoi

โรงเรียนวัดดงน้อย สพป ลบ.1 รับชมอยู่ค่ะ

18/07/2018 11:07:13

sumlee

โรงเรียนขนงพระใต้กำลังรับชมค่ะ

18/07/2018 11:32:31

11016490161

โรงเรียนบ้านซับเค้าแมวรับชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
08:00ภาษาไทย ป.4 : คำกริยา ตอนที่ 2
09:00ภาษาอังกฤษ ป.6 : Countable and uncountable noun
10:00คณิตศาสตร์ ป.4 : การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม
11:00วิทยาศาสตร์ ป.4 : ชนิดของดิน
12:00การ์ตูน : The witch and magic, Where is it ?
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7
13:30ชีววิทยา : ออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการสังเคราะห์โปรแกรม, การขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์, การเปลี่ยนรูปพลังงาน
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐ ตอนที่ 1
16:00ฟิสิกส์ : ฟิสิกส์ของจักรยาน

ไม่พบข้อมูล