OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

18/12/2018 11:15:23

Lion@SESA.6

ยังไม่เริ่มเหรอครับ

18/12/2018 11:27:51

aruchida

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ 2 กำลังรับชมครับ

18/12/2018 11:37:54

aomthip

โรงเรียนบ้านคุรอด สพป.พังงา รับชมอยู่ค่ะ

18/12/2018 12:11:06

Lion@SESA.6

สพม. เขต 6 โรงเรียนขนาดเล็กต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมาครับ

19/12/2018 09:29:52

pisan.jk@gmail.com

โรงเรียนบ้านหินดาตราฎร์บำรุง สพป กพ เขต 2 ส่งแบบสำรวจ dlit แล้ว จะทราบได้อย่างไร สพฐ ได้รับข้อมูล

19/12/2018 09:33:52

pisan.jk@gmail.com

ส่ง ทาง line ไม่แน่ใจ ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 18 มกราคม 2562
08:00ภาษาไทย ป.6 : นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น (ภาคใต้)
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Season and weather
10:00คณิตศาสตร์ ป.5 : ทบทวนส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
12:00หนังสั้น : เด็กชายจอบ, ชูใจ, ทุเรียนแมน, ลูกเสือ และปลูก
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ตอนที่ 4
13:30ชีววิทยา : มิวเทชั่นระดับโครโมโซม, โรคทางพันธุกรรม และอาณาจักรพืช
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : ทักษะชีวิต ตอนที่ 1
16:00ฟิสิกส์ : รอยเท้าปลาวาฬและน้ำตาไวน์

ไม่พบข้อมูล