OBEC TV 1 จำนวนคนดู    1   คน

28/02/2019 13:50:36

70010134

กำลังรับชมอยู่ค่ะ...แต่สัญญาณขาดๆๆหายๆๆ

28/02/2019 13:56:14

72020003

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ สพป.สพ2 กำลังรบชมอยู่ค่ะ

28/02/2019 13:58:37

24020017

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป.ฉช.2 กำลังรับชมอยู่ค่ะ

28/02/2019 14:01:09

jeab

โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.สฎ.3 กำลังรับชมค่่ะ

28/02/2019 14:05:59

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาท กำลังรับชมครับ

04/03/2019 13:57:45

41040105

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.อด.4 พร้อมรับชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 21 มีนาคม 2562
08:00ภาษาไทย ป.5 : การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง (คำที่มีอักษรนำ)
09:00ภาษาอังกฤษ ป.4 : How to play in amusement park
10:00คณิตศาสตร์ ป.6 : แผนภูมิรูปวงกลม
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : การจำแนกพืช
12:00การ์ตูน : สระ และสระเปลี่ยนรูป
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เซต ตอนที่ 3
13:30ชีววิทยา : สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมคืออะไร, ชาร์ล ดาร์วิล คือใคร และหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ตอนที่ 1
15:00ฟิสิกส์ : ฟิวชั่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ไม่พบข้อมูล