ทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567)

 • 17 กรกฎาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรม “โคกกลาง โมเดล” สร้างเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนจิ๋วให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์) สพป.ยโสธร เขต 1 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : เปิดบ้าน ภาคใต้ตอนบน เครือข่ายพัฒนาเด็กวิทย์ SMTE เรียนดี มีความสุข 24 โรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.พัทลุง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - พลังงานสะอาด ตอนที่ 2 “พบผู้บริหาร กฟภ.” ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ - การซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอสุขภาวะดิจิทัล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2567 อุ่นใจ CYBER Young Creator Challenge 2024 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพในเรื่องของความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ▶️ เวทีนั

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567)

 • 5 กรกฎาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ตอน "วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567" โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ “พลังงานสะอาด” ตอนที่ 1 นโยบายพลังงานสะอาดและข้อกฎหมาย ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้อยกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพป.อ่างทอง ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครบ 100% สพม.สกลนคร ▶️ เวทีนักเรียน - สภาฯ แห่งความดี สภานักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก เขต 2 ▶️ ข่าวติดเทรนด์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567)

 • 21 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ : การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป.มหาสารคาม เขต 3 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ถอดบทเรียนความสำเร็จยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส กับความร่วมมือของครูโดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย กับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สพป.ตาก เขต 2 - OBEC CARE THE SERIES สัญจร ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ▶️ เวทีนักเรียน - สภานักเรียนร่วมมือดูแลความสะอาดของโรงเรียนด้วย 443 KLW Model โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัด

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567

 • 17 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ “ต้นกล้ากิ๊ฟช็อป” โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Active Learning เสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้จากชุมชน ของ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 3 ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ ▶️ Soft Power สพฐ. - การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “หน้ากากผีตาโขน” สพม.เลย หนองบัวลำภู ▶️ เวทีนักเรียน - วันพิเศษของนายตัวจิ๋ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ คุณครูสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 • 7 มิถุนายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ : วิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ด้วย CMR Model โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สังกัด สพม.กำแพงเพชร เป็นห้องเรียนรวมรายวิชา ได้ทั้งความรู้ ปฏิบัติจริง รักท้องถิ่นตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผช.เลขาธิการ กพฐ. : ความเคลื่อนไหว น่าสนใจ งานบุคคล สพฐ. ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการอาหารกลางวัน อิ่มนี้เพื่อน้อง ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ - การรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี 2567 จาก รมช.ศธ.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 - การขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนวัดปากไพร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ▶️ เวทีนักเรียน - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

 • 31 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำมีอาชีพ : โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : บูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน ผ่าน Project-Based Learning และ Technical Team สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โรงเรียนวัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : การประเมินสมรรถนะการเป็นระบบราชการ 4.0 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ และศึกษานิเทศก์แกนนำ ของ สสวท. - สพป.น่าน เขต 2 ขานรับนโยบายและเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนภารโรงให้โรงเรียนลดภาระครู ▶️ เปิดมุมมองกับ Kru-Influ - รีวิวเปิดเทอม ▶️ เวทีนักเรียน - ที่นี่...โรงเรียนแห่งความสุข โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567)

 • 24 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ทำที่บ้าน” โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : โครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ความเข้มแข็งครบด้านจากโครงการฯ ผ่าน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนปลายทาง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน กับงาน ศพก.สพฐ. (DLTV, IDL , DLIT) - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ : โครงการอาหารกลางวันและโรคติดต่อที่อาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และมาตรการหลักในการป้องกันการระบาด ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป.นครราชสีมา

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • 20 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำ มีอาชีพ : สร้างเด็กดีมีคุณธรรมสู่ทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - มอบนโยบายต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Soft Power : งามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.กำแพงเพชร ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ▶️ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ แบบมีส่วนร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ ▶️ ข่าวติดเทรนด์ ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสุขาดี มีความสุข ของ สพป.ระยอง เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 • 20 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม : รู้แยกแยะ แนะทำดี หนีความชั่ว สู่รั้วคุณธรรม นำกำแพงสร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : สพม.น่าน จัดกิจกรรม Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน ▶️ชวนคิด ชวนคุย - ปรับเงินเดือนใหม่ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันครูปี 2567 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 6 ทุนสร้างความรู้ สานสู่ความฝัน ▶️ Soft Power สพฐ. - การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบ Designaton ห้องเรียนนวัตกรรมครูชายขอบขับเคลื่อน SOFT POWER พัฒนาสมรรถนะที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านยะพอ สพป.ตาก เข

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

 • 9 พฤษภาคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการมีงานทำ มีอาชีพ : โครงงานไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญาสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ชัยนาท ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : พัฒนาทักษะอาชีพสู่อนาคต “มีสุขโมเดล” โรงเรียนบ้านพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ▶️ชวนคิด ชวนคุย - แนะแนวอาชีพ ค้นหาพหุปัญญาในตัวตนกับความสนใจสู่เป้าหมายอาชีพ ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 5 กาแฟ สร้างป่า พิมพ์ผ้า ย้อมภู ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - สพป.ตาก เขต 2 จับมือโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่ : Local Learning Space and Lifelong Learning Ecosystem ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน ครูดีในดวงใจ คุณครูรณกร มะโนวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567

 • 25 เมษายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านหนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ มีงานทำ มีอาชีพ โครงงานทักษะอาชีพ ห้องอาหารบ้านรมย์บุรี โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การจัดการเรียนรู้ Open Approach and lesson study โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป.ขอนแก่น เขต 5 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 3 ผลิดอก ออกผล เยาวชนถิ่นน่าน ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน ครูภาษาไทย สอนด้วยใจ ใช้...เทคโนโลยีดิจิทัล คุณครูกนกวรรณ ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2567 วันที่ 11 เมษายน 2567

 • 17 เมษายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง : สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : OBEC Music Camp 2024 "เรียนดี มีความสุข" กับสิ่งที่สนใจตามความชอบและความถนัด ด้วยโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี สพฐ. - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. : เป็นประธานเปิดงานวันเกียรติยศ และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. ด้วยโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 2 ภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยพระบารมีนารีรั

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2567 วันที่ 4 เมษายน 2567

 • 4 เมษายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : ท่าด้วงคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. : บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายหลากหลายรูปแบบ ครู ผู้ปกครอง ควรรู้เท่าทัน - ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. : สอบคัดเลือกครู ว 16/57 ว17/57 และการบริหารงานบุคคลที่ครูสนใจ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : นักสร้างเกมตัวจิ๋ว ต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนยู สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 1 โอกาสทางการศึกษา จากพระเมตตาเจ้าฟ้ามหาจักรี

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

 • 29 มีนาคม 2024

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ

 • 21 มีนาคม 2024

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 21 มีนาคม 2567 ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงในรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การมีงานทำ มีอาชีพ โดยใช้นวัตกรรม TAKONG MODEL โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ สพม.สุรินทร์ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. -ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน กับบ่อหินฟาร์ม สเตย์ ของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สพม.ตรัง กระบี่ ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ห้องเรียนประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ 1S 2C โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 - ตลาดสินค้าสถานศึกษา e-Market AYA2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Co 5 Steps คุณครูศุภากร ดาราโพธิ์ โรงเรียนเขากะลาวิทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2567 วันที่ 14 มีนาคม 2567

 • 15 มีนาคม 2024

▶️ โครงการพระราชดำริ : ท่าด้วงคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : เรียนดี มีความสุข กับห้องเรียนแห่งรอยยิ้ม ของโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การนำเทคโนโลยีช่วยในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามฮีต ตวยฮอย โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม.น่าน ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. : วิ่งมินิมาราธอน “แล่น นำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่” สพป.ชัยภูมิ เขต 2 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 “2 เลวิชาการ สืบสานงานศิลป์” สพป.สงขลา เขต 1 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน ครูนักปั้น...ผู้สร้าง แรงบันดาลใจ คุณครูศิริวรรณ อินโต โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • 15 มีนาคม 2024

▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.อ่างทอง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย ดร.พัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายศุภสิน ภูศรีโสม และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ : การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ทัวร์ โรงเรียน กับ ผอ.เขต จังหวัดนนทบุรี หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ภายใต้ "เรียนดี มีความสุข" ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ. สัญจร) ณ จังหวัดนครพนม - สพม.น่าน ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้น ม.6/8 : การแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 • 8 มีนาคม 2024

▶️ ชวนคิด ชวนคุย นางอาทิตยา ปัญญา และ น.ส.แสงแข คงห้วยรอบ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2567-2568 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองทางบุญ สพป.สระบุรี เขต 1 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - เดินวิ่ง เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน “สานพลังครู สพฐ. ครูผู้สานต่อพลังเพื่อนที่ปรึกษา YC” คุณครูอนงค์นาฎ วงศ์สารสิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Project Approach สร้างเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ครูสุรเบล ครูวิทย์ชิดโซเซียลมีเดีย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 - ชุมนุมแกะสลัก เพื่อแสดงความรักเนื่องในวันแห่งความรัก แด่เพื่อน พี่ น้อง คุณครู โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “ครูชายขอบ” ว่าที่ร้อยเอกสามารถ นุธรรมโชติ โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส สพม.นราธิวาส ▶️ สพฐ.

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรมต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 2 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม “ช่างศิลป์ล้านนา” โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ผอ.วรพจน์ สิงหราช ผอ.สำนักบริหารการมัธยมศึกษา : ภาพความสำเร็จการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล ตามแนวคิดพหุปัญญาพื้นที่นวัตกรรมทางการบริหาร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เพชรบุรี - นักเรียนผู้ทำความดี นายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังค

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการเป็นพลเมืองดี “จิตอาสาด้วยหัวใจ น้อมนำ พระบรมราโชบายสู่การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - ชื่นชม ครูอังศุนิตย์ วรรณลี ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านนาฏศิลป์ บนโลกออนไลน์ - ชื่นชมครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ช่วยเหลือตำรวจเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำบนถนนบาดเจ็บสาหัส - การศึกษาก้าวไกล เมื่อครูไทยมีความสุข ด้วยโครงการฝากโรงเรียนไว้กับตำรวจ - สพม.น่าน ทำความดีด้วยหัวใจ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Active Learning กับการต่อยอดการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่โครงงานอาชีพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ - ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25 มกราคม 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ▶️ ชวนคิด ชวนคุย : การสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ทัวร์ โรงเรียน กับ ผอ.เขต จังหวัดนครนายก หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ภายใต้ เรียนดี มีความสุข ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ทักษะความเป็นผู้นำ...สร้างสรรค์จากสภานักเรียนไทย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “หน้าที่ครู..อยู่เหนือข้อจำกัด” คุณครูศันสนีย์ ประชากรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567)

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สร้างทักษะอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน โดยใช้นวัตกรรม KKR Model โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย : ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ : ครูควรรู้ ย้าย สอบคัดเลือกครูปี 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : สร้างสุขแห่งการเรียนรู้ ด้วยโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ▶️ คอนเทนต์ดีๆ มีบอกต่อ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ด้วยการส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “ครูชายขอบ…ผู้มอบโอกาส” คุณครูไพรวัลย์ ยาปัญโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ มีอาชีพ โดยใช้นวัตกรรม WBN TOP Model โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป.ชัยนาท ▶️ “ชวนคิด ชวนคุย” - ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “พร้อมจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : "เรียนดี มีความสุข" เติมเต็มศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความชอบและความถนัด โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) สพม.สุพรรณบุรี ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - นโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. ต่อยอดสู่นโยบายจุดเน้นของ สพม.ขอนแก่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น - “กว่าจะเป็นห้องเรียนเชิงรุก 3 in 1 Active Classroom” สพป.สตูล - พลังสร้างชาติ วันเด็กแห่งชาติ 67 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567)

 • 8 มกราคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : เรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง บูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตานีร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม สพป.ปัตตานี เขต 1 - การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสุข สู่ลูกสุพรรณ1” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ SPB1 TAKE CARE ดูแล 24 ชั่วโมง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 - สพม.ยะลา รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ช่วง เรื่องเล่า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 14 ธันวาคม 2566)

 • 20 ธันวาคม 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) จังหวัดสตูล สพป.สตูล ▶️ “ชวนคิด ชวนคุย” - การปกป้องและคุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : "Learn to earn" สานฝันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ลดภาระครู ลดภาระนักเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มการเรียนรู้ O-NET Friendly II สพป.สงขลา เขต 1 - อวยพรปีใหม่ จากน้องอัลน่า โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. -โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - กำชับการนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข สู่การปฏิบัติ - ส่งความห่วงใย ช่วงเทศกาลวันลอยกระท ชวนคิด ชวนคุย - การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : นักเรียน สพฐ. ร่วมชมโขน ตอน กุมภกรรณทดน้ำ นาฏกรรมไทยชั้นสูง ภูมิใจ soft power ของชาติไทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ช่วง - เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร - ชวนคิด ชวนคุย : เรื่องเล่าชาวน่าน สดจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คลิปสั้น สพฐ.ชวนคิด ชวนคุยพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.