ทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. -โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - กำชับการนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข สู่การปฏิบัติ - ส่งความห่วงใย ช่วงเทศกาลวันลอยกระท ชวนคิด ชวนคุย - การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : นักเรียน สพฐ. ร่วมชมโขน ตอน กุมภกรรณทดน้ำ นาฏกรรมไทยชั้นสูง ภูมิใจ soft power ของชาติไทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ช่วง - เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร - ชวนคิด ชวนคุย : เรื่องเล่าชาวน่าน สดจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับมาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับ มาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ชวนคิด ชวนคุยคลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.

 • 3 พฤศจิกายน 2023

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 • 3 พฤศจิกายน 2023

ครั้งที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

 • 27 ตุลาคม 2023

รายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านพลเมืองที่ดี โดยใช้โครงงานจิตอาสา พัฒนาชีวิต ผูกมิตรบวร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ▶️ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning “อนุรักษ์ ฟื้นฟูที่ป่าชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพที่หลากหลาย” โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 - คุณครูมานิตา เสนมา : เรียนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร? โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.สกลนคร - โรงเรียนโมโกรวิทยาคม “อยู่เมือง อยู่ป่า ได้รับการศึกษาเหมือนกัน” สพม.ตาก ▶️ คอนเทนต์ดีๆ มีบอกต่อ โรงเรียนสุดคูล โรงอาหารสุดปัง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดย ผอ.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ▶️ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การทำพิซซ่าม้ง การทำสมุนไพรม้ง และการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป.น่าน เขต 1

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.