ทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2567 วันที่ 4 เมษายน 2567

 • 4 เมษายน 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : ท่าด้วงคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. : บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายหลากหลายรูปแบบ ครู ผู้ปกครอง ควรรู้เท่าทัน - ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. : สอบคัดเลือกครู ว 16/57 ว17/57 และการบริหารงานบุคคลที่ครูสนใจ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : นักสร้างเกมตัวจิ๋ว ต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนยู สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - มิ่งขวัญปวงข้า พัฒนาสืบสาน เทิดไท้บริบาล เจ้าฟ้าการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร น่านนันทบุรี สพป.น่าน เขต 2 ตอนที่ 1 โอกาสทางการศึกษา จากพระเมตตาเจ้าฟ้ามหาจักรี

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

 • 29 มีนาคม 2024

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ

 • 21 มีนาคม 2024

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2567 วันที่ 21 มีนาคม 2567 ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงในรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การมีงานทำ มีอาชีพ โดยใช้นวัตกรรม TAKONG MODEL โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ สพม.สุรินทร์ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. -ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน กับบ่อหินฟาร์ม สเตย์ ของโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สพม.ตรัง กระบี่ ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ห้องเรียนประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ 1S 2C โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 - ตลาดสินค้าสถานศึกษา e-Market AYA2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Co 5 Steps คุณครูศุภากร ดาราโพธิ์ โรงเรียนเขากะลาวิทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2567 วันที่ 14 มีนาคม 2567

 • 15 มีนาคม 2024

▶️ โครงการพระราชดำริ : ท่าด้วงคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : เรียนดี มีความสุข กับห้องเรียนแห่งรอยยิ้ม ของโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การนำเทคโนโลยีช่วยในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามฮีต ตวยฮอย โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม.น่าน ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. : วิ่งมินิมาราธอน “แล่น นำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่” สพป.ชัยภูมิ เขต 2 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 “2 เลวิชาการ สืบสานงานศิลป์” สพป.สงขลา เขต 1 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน ครูนักปั้น...ผู้สร้าง แรงบันดาลใจ คุณครูศิริวรรณ อินโต โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • 15 มีนาคม 2024

▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.อ่างทอง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย ดร.พัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายศุภสิน ภูศรีโสม และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ : การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ทัวร์ โรงเรียน กับ ผอ.เขต จังหวัดนนทบุรี หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ภายใต้ "เรียนดี มีความสุข" ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ. สัญจร) ณ จังหวัดนครพนม - สพม.น่าน ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้น ม.6/8 : การแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 • 8 มีนาคม 2024

▶️ ชวนคิด ชวนคุย นางอาทิตยา ปัญญา และ น.ส.แสงแข คงห้วยรอบ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2567-2568 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองทางบุญ สพป.สระบุรี เขต 1 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - เดินวิ่ง เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน “สานพลังครู สพฐ. ครูผู้สานต่อพลังเพื่อนที่ปรึกษา YC” คุณครูอนงค์นาฎ วงศ์สารสิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ▶️ ชวนคิด ชวนคุย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Project Approach สร้างเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ครูสุรเบล ครูวิทย์ชิดโซเซียลมีเดีย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 - ชุมนุมแกะสลัก เพื่อแสดงความรักเนื่องในวันแห่งความรัก แด่เพื่อน พี่ น้อง คุณครู โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “ครูชายขอบ” ว่าที่ร้อยเอกสามารถ นุธรรมโชติ โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส สพม.นราธิวาส ▶️ สพฐ.

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรมต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 2 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม “ช่างศิลป์ล้านนา” โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ผอ.วรพจน์ สิงหราช ผอ.สำนักบริหารการมัธยมศึกษา : ภาพความสำเร็จการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล ตามแนวคิดพหุปัญญาพื้นที่นวัตกรรมทางการบริหาร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เพชรบุรี - นักเรียนผู้ทำความดี นายปกรณ์ นิ่มตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังค

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านการเป็นพลเมืองดี “จิตอาสาด้วยหัวใจ น้อมนำ พระบรมราโชบายสู่การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - ชื่นชม ครูอังศุนิตย์ วรรณลี ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านนาฏศิลป์ บนโลกออนไลน์ - ชื่นชมครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ช่วยเหลือตำรวจเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำบนถนนบาดเจ็บสาหัส - การศึกษาก้าวไกล เมื่อครูไทยมีความสุข ด้วยโครงการฝากโรงเรียนไว้กับตำรวจ - สพม.น่าน ทำความดีด้วยหัวใจ ▶️ ชวนคิด ชวนคุย - ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ : แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : Active Learning กับการต่อยอดการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่โครงงานอาชีพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ - ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 25 มกราคม 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1 ▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ▶️ ชวนคิด ชวนคุย : การสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : ทัวร์ โรงเรียน กับ ผอ.เขต จังหวัดนครนายก หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ภายใต้ เรียนดี มีความสุข ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ทักษะความเป็นผู้นำ...สร้างสรรค์จากสภานักเรียนไทย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “หน้าที่ครู..อยู่เหนือข้อจำกัด” คุณครูศันสนีย์ ประชากรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567)

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สร้างทักษะอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน โดยใช้นวัตกรรม KKR Model โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ▶️ ชวนคิด ชวนคุย : ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ : ครูควรรู้ ย้าย สอบคัดเลือกครูปี 2567 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : สร้างสุขแห่งการเรียนรู้ ด้วยโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ▶️ คอนเทนต์ดีๆ มีบอกต่อ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ด้วยการส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” ตอน “ครูชายขอบ…ผู้มอบโอกาส” คุณครูไพรวัลย์ ยาปัญโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567

 • 16 กุมภาพันธ์ 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ มีอาชีพ โดยใช้นวัตกรรม WBN TOP Model โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป.ชัยนาท ▶️ “ชวนคิด ชวนคุย” - ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “พร้อมจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : "เรียนดี มีความสุข" เติมเต็มศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความชอบและความถนัด โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) สพม.สุพรรณบุรี ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - นโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. ต่อยอดสู่นโยบายจุดเน้นของ สพม.ขอนแก่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น - “กว่าจะเป็นห้องเรียนเชิงรุก 3 in 1 Active Classroom” สพป.สตูล - พลังสร้างชาติ วันเด็กแห่งชาติ 67 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567)

 • 8 มกราคม 2024

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 (วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : เรียนรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง บูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 ▶️ ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตานีร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม สพป.ปัตตานี เขต 1 - การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสุข สู่ลูกสุพรรณ1” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ SPB1 TAKE CARE ดูแล 24 ชั่วโมง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 - สพม.ยะลา รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ช่วง เรื่องเล่า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 14 ธันวาคม 2566)

 • 20 ธันวาคม 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) จังหวัดสตูล สพป.สตูล ▶️ “ชวนคิด ชวนคุย” - การปกป้องและคุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ▶️ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ ครู สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : "Learn to earn" สานฝันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - ลดภาระครู ลดภาระนักเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มการเรียนรู้ O-NET Friendly II สพป.สงขลา เขต 1 - อวยพรปีใหม่ จากน้องอัลน่า โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. -โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - กำชับการนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข สู่การปฏิบัติ - ส่งความห่วงใย ช่วงเทศกาลวันลอยกระท ชวนคิด ชวนคุย - การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : นักเรียน สพฐ. ร่วมชมโขน ตอน กุมภกรรณทดน้ำ นาฏกรรมไทยชั้นสูง ภูมิใจ soft power ของชาติไทย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 23 พฤศจิกายน 2023

รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ช่วง - เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. สัญจร - ชวนคิด ชวนคุย : เรื่องเล่าชาวน่าน สดจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ห่วยใย เน้นน้ำความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คลิปสั้น สพฐ.ชวนคิด ชวนคุยพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ให้ความสำคัญกับการ สอดส่อง ดูแล ป้องกัน "ยาเสพติด" ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

คลิปสั้น สพฐ.ชวนคิด ชวนคุยพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับมาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

 • 10 พฤศจิกายน 2023

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กับ มาตรการการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย

คลิปสั้น สพฐ.ชวนคิด ชวนคุยพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.น่าน เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.ยะลา 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

 • 9 พฤศจิกายน 2023

มุมสะท้อนตอนเปิดเรียน ของ สพป.สกลนคร เขต 1

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.

 • 3 พฤศจิกายน 2023

OBEC ONE TEAM "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข" โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปสั้น สพฐ.พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 • 3 พฤศจิกายน 2023

ครั้งที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

 • 27 ตุลาคม 2023

รายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 🔽 ▶️ โครงการพระราชดำริ : การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านพลเมืองที่ดี โดยใช้โครงงานจิตอาสา พัฒนาชีวิต ผูกมิตรบวร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ▶️ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ. - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning “อนุรักษ์ ฟื้นฟูที่ป่าชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพที่หลากหลาย” โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 - คุณครูมานิตา เสนมา : เรียนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร? โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.สกลนคร - โรงเรียนโมโกรวิทยาคม “อยู่เมือง อยู่ป่า ได้รับการศึกษาเหมือนกัน” สพม.ตาก ▶️ คอนเทนต์ดีๆ มีบอกต่อ โรงเรียนสุดคูล โรงอาหารสุดปัง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดย ผอ.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ▶️ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การทำพิซซ่าม้ง การทำสมุนไพรม้ง และการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป.น่าน เขต 1

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปพฤหัสเช้าข่าวสพฐ.