ทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รับชมย้อนหลัง ห้องเรียนอารมณ์ดี : เจาะประเด็น "ปรับอัตราเงินเดือนครู" ใหม่ (3 เมษายน 2567)

  • 5 เมษายน 2024

เจาะลึกประเด็นร้อน "ปรับอัตราเงินเดือนครู" ใหม่ !! (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

บรรยายพระมหากษัตริย์กับวิวัฒนาการสังคมไทย โดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

  • 21 กุมภาพันธ์ 2024

บรรยายพระมหากษัตริย์กับวิวัฒนาการสังคมไทย โดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

การประชุม

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ วันพุธที่ 7 ก.พ. 2567

  • 21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ วันพุธที่ 7 ก พ 2567

การประชุม

โรงเรียนแห่งความสุข เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผอ.สศศ.

  • 21 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนแห่งความสุข เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

สร้างความตระหนักและรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน

  • 21 กุมภาพันธ์ 2024

สร้างความตระหนักและรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

การประชุม

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

  • 21 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

  • 8 กุมภาพันธ์ 2024

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

การประชุม

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

  • 3 พฤศจิกายน 2023

ประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปการประชุม

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

  • 25 ตุลาคม 2023

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

การประชุม
การประชุม

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

  • 1 กรกฎาคม 2023

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

การประชุม
การประชุม