รายการทั่วไปทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

EDUDigital

 • 1 กรกฎาคม 2023

Google Docs

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -สร้างเอกสารด้วย Google Docs -พิมพ์ด้วยเสียง -แทรกตาราง -ทำงานร่วมกันด้วย Google Docs

Google Classroom EP.1

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Microsoft Team EP.1

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

MOE CUP_Final

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดการของโรงเรียนติ้ววิทยาคม สังกัด สพม 40 รับมือ COVID 19

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดการของโรงเรียนติ้ววิทยาคมรับมือกับ COVID-19 ต้อนรับการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสักจังหวัด เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Microsoft Team EP.2

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Google Meet EP.2

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Google Sheets

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -สร้างใบงานด้วย Google Sheets -การแชร์เอกสารการทำงานร่วมกันด้วย Sheets -Download ใบงาน Google Sheets -การใช้ Google Sheets ด้วยมือถือ

Active_Learning

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม 6

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม 6

Google Meet EP.1

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6