สื่อ ประชาชนทั่วไปทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

คณิตศาสตร์ ป.2 การเปรียบเทียบจำนวน

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ ป.2 การเปรียบเทียบจำนวน

วิทยาศาสตร์ ว7.1_ครูศศิธร เขียวกอ

 • 1 กรกฎาคม 2023

วิทยาศาสตร์_7.1_ครูศศิธร เขียวกอ ออกอากาศวันที่ 24 มค 58

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไปรอบวันทันข่าว สพฐ.

ภาพสามมิติ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ฟิสิกส์

ป.4 Asking for help

 • 1 กรกฎาคม 2023

ป.4 Asking for help

EDUDigital

 • 1 กรกฎาคม 2023

จริยธรรม เด็กดีตอนที่8

 • 1 กรกฎาคม 2023

จริยธรรม เด็กดีตอนที่8

Recreation Activities(ต1.1 ป.5/3)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

 • 1 กรกฎาคม 2023

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

4.สายน้ำแห่งอุดมการณ์ฺ

 • 1 กรกฎาคม 2023

MV.สร้างบ้าน โดย สพป นครสวรรค์ เขต 3

ทฤษฎีการแปรสัณฐาน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาไทย ป.2 การอ่านและเขียนสะกดคำ จากสระเสียงสั้น/ยาว

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาไทย ป.2 การอ่านและเขียนสะกดคำ จากสระเสียงสั้น/ยาว

แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

 • 1 กรกฎาคม 2023

นายธัญญา เรืองแก้ว นางสาวชยพร กระต่ายทอง

โรงเรียนดีที่บ้านดง

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนวัดบ้านดง จ.พิษณุโลก

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ขอนแก่น4)

 • 1 กรกฎาคม 2023

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ผอ.สพป.ขอนแก่น4)

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา3

 • 1 กรกฎาคม 2023

มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 1/3

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 Match Literacy

ดินพื้นฐาน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ