สื่อ ครู / เจ้าหน้าที่ทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

ภาษาอังกฤษ ป.4 Classroom Regulation

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.4 Classroom Regulation

การพัฒนาครูตามศักยภาพ

 • 1 กรกฎาคม 2023

(วิทยา ประภาพร ส.พัฒนาครู)

การผุพังและการกัดกร่อน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

การแสดงกองยาว

 • 1 กรกฎาคม 2023

การแสดงกองยาว

Classroom language (ต1.1 ป.6/1 ต1.2 ป.6/2)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.6

Giving an opionion (ต 1.3 ป.5/3)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

การประชุม

ป.5 ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

 • 1 กรกฎาคม 2023

ป.5 ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

Punctuations (ต1.3 ป.5/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.5

Present Continuous (ต1.2 ป.6/1 ต2.2 ป.6/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.6

การเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์(รอบ1 ตค.55)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์(รอบ1 ตค.55)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

การบันเทิงในกองลูกเสือภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ 5/2556

 • 1 กรกฎาคม 2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1

ป.4 Asking for help

 • 1 กรกฎาคม 2023

ป.4 Asking for help

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนต่อ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน(รองเลขา กพฐ.)

การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต ตอนที่ 9

 • 1 กรกฎาคม 2023

ตอนที่ 09 ดุ๊กดิ๊กไปสวรรค์