สื่อวิดีโอทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
หมวดหมู่ย่อย
แท๊ก
ค้นหา

โรงเรียนมาตรฐานสากล2(การวัดและประเมินผล)

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนมาตรฐานสากล2(การวัดและประเมินผล)

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน Animation เรื่องไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 09.30 - 12.00 น. ครูทำกิจกรรม ณ ศูนย์อบรม 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 6 การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ตอนที่ 7 การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือ ชิ้นงาน

ชนิดพันธ์ต่างถิ่น

 • 1 กรกฎาคม 2023

ชีววิทยา

การ์ตูน คณิตศาสตร์ ป.3 บทที่ 4 เวลาและนาฬิกา

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน คณิตศาสตร์ ป.3 บทที่ 4 เวลาและนาฬิกา

APREC(PLENARY VI)

 • 1 กรกฎาคม 2023

Asia-Pacific Regional Education Conference

หินตะกอน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

พัฒนาการอนุบาลกำแพงแสน

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาษาต่างประเทศ ต4.1_ครูครองขวัญ หมัดอาดัม

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาต่างประเทศ_4.1_ครูครองขวัญ หมัดอาดัม ออกอากาศ 24 มค 58

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ขอนแก่น4)

 • 1 กรกฎาคม 2023

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ผอ.สพป.ขอนแก่น4)

การเกิดอวัยวะและการเจริญหลังระยะเอ็มบริโอ

 • 1 กรกฎาคม 2023

สื่อการสอนโครงการพัฒนาครู วิทย์ คณิตและคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหายาเสพติดและกองทุนสภาสตรี(รมต.ศธ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การแก้ปัญหายาเสพติดและกองทุนสภาสตรี