สื่อ ผู้บริหารทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

รายการพระคุณที่สาม ปี 3 ตอนที่2 "พระราชทานทุนการศึกษา"

 • 13 มีนาคม 2024

ตอนที่ 2 "พระราชทานทุนการศึกษา" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน ที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาพระราชทาน ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี

คลิปสั้น สพฐ.

รายการพระคุณที่สาม ปี 3 ตอนที่1 "พระบารมีปกเกล้า"

 • 13 มีนาคม 2024

ตอนที่1 "พระบารมีปกเกล้า" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเงินช่วยเหลือ เพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาด ฝีพระหัตถ์

คลิปสั้น สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 12 มีนาคม 2567 (2/2)

 • 13 มีนาคม 2024

- โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนภายใต้จุดเด่นของโรงเรียน สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองผ่านกิจกรรม Open House

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 12 มีนาคม 2567 (1/2)

 • 13 มีนาคม 2024

- สพฐ. พัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 2)

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 11 มีนาคม 2567 (3/3)

 • 12 มีนาคม 2024

- ศธ. มอบของขวัญ ให้ความรู้ เทคนิคพิชิตข้อยาก สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมความมั่นใจในการเลือกเป้าหมายอนาคตของนักเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มีนาคม 2567 (2/3)

 • 12 มีนาคม 2024

- “รมช.สุรศักดิ์” ชู นโยบายด้านการศึกษาหนุนปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 11 มีนาคม 2567 (1/3)

 • 12 มีนาคม 2024

- รองเลขาธิการ กพฐ. “เกศทิพย์” ตรวจเยี่ยมสนามสอบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ ย้ำแม้พลาดหวังแต่เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการ "พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ." ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 • 8 มีนาคม 2024

▶️ ชวนคิด ชวนคุย นางอาทิตยา ปัญญา และ น.ส.แสงแข คงห้วยรอบ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2567-2568 ▶️ คอนเทนต์ดี ๆ มีบอกต่อ - การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองทางบุญ สพป.สระบุรี เขต 1 ▶️ ประชาสัมพันธ์ จากเขตพื้นที่ฯ - เดินวิ่ง เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้ ▶️ ซีรีส์ “สานพลังครู สพฐ.” - ตอน “สานพลังครู สพฐ. ครูผู้สานต่อพลังเพื่อนที่ปรึกษา YC” คุณครูอนงค์นาฎ วงศ์สารสิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สุโขทัย

พฤหัสเช้าข่าวสพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 มีนาคม 2567 (2/2)

 • 7 มีนาคม 2024

“รมช สุรศักดิ์” รุก เยี่ยมให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O NET วิชาภาษาไทย ชื่นชมทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 มีนาคม 2567 (1/2)

 • 7 มีนาคม 2024

- เสมา 1 ถกบอร์ดขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ ศธ. ฝากผู้บริหาร คิดแล้วรีบทำ ทำให้เห็นผลชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง และสุจริต

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 6 มีนาคม 2567

 • 6 มีนาคม 2024

- สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 10/2567 ขับเคลื่อนเรียนดีมีความสุขต่อเนื่อง

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 5 มีนาคม 2567 (3/3)

 • 6 มีนาคม 2024

- สพฐ. รับมอบโรงอาหารหลังที่ 147 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม จ.บุรีรัมย์

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 5 มีนาคม 2567 (2/3)

 • 5 มีนาคม 2024

- สพฐ. ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายแก้ปัญหาความรุนแรงของนักเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 5 มีนาคม 2567 (1/3)

 • 5 มีนาคม 2024

-สพฐ. ปรับเกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 4 มีนาคม 2567 (4/4)

 • 4 มีนาคม 2024

รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมโครงการวิถีชีวิตมวยไทย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ครั้งที่ 2 “มวยไทย มหัศจรรย์ แห่งมิตรภาพ” สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากล

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มีนาคม 2567 (3/4)

 • 4 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มีนาคม 2567 (3/4) - สพป.น่าน เขต 2 จัดสอบ NT รูปแบบมาตรฐาน เพื่อการพัฒนา

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 4 มีนาคม 2567 (2/4)

 • 4 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 4 มีนาคม 2567 (2/4) - ศธ. เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 - วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มีนาคม 2567 (1/3)

 • 4 มีนาคม 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 4 มีนาคม 2567 (1/3) - กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. มอบของขวัญ "กล่องความรู้ สู่ความสุข A-Level"

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • 1 มีนาคม 2024

สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือร่วม สพฐ. แนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯผอ.สพท. มุ่งประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 28 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3)

 • 29 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 28 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3) - สพฐ. จัดประชุมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

 • 29 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 9/2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3)

 • 29 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3) - ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 27 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3)

 • 27 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 27 กุมภาพันธ์ 2567 (3/3) - สพฐ. ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวด้วยมือนักเรียน

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

 • 27 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3) - เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ สพฐ. (ส่วนกลาง)

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3)

 • 23 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (2/3) - สพฐ. ขานรับมติ ครม. เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (1/3)

 • 23 กุมภาพันธ์ 2024

สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. 21 กุมภาพันธ์ 2567 (2-2)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. 21 กุมภาพันธ์ 2567 (2-2) - รมว.ศธ. เป็นประธานประชุมประสานภารกิจการศึกษา ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรหลัก-องค์กรในกำกับ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (1/2)

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (1/2) - สพฐ. ชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

รอบวันทันข่าว สพฐ.

วิชา สังคมศึกษา

 • 21 กุมภาพันธ์ 2024

ดร. ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์

สื่อการสอน