ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้ที่นี่

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

📌พว.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • 21 พฤศจิกายน 2023

✅ การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 💙 ระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006303

พว.ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เสริมศักยภาพ การเรียนการสอน กับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณครูระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ในหัวข้อเรื่อง

  • 21 พฤศจิกายน 2023

✅ จิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 💙 ระดับปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. Link : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2023006304

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

  • 20 พฤศจิกายน 2023

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2566 รายละเอียด https://bit.ly/40vQY1B

สมัครเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ

  • 31 ตุลาคม 2023

การรับสมัครเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ปีการศึกษา 2567 (กรุงเทพมหานคร) (รอบที่ 2)

สอบเข้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนท์ 2567

  • 31 ตุลาคม 2023

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

เปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2566

  • 31 ตุลาคม 2023

เปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2566

Eduzones พาทุกคนทำความรู้จัก Chula Neuron ?

  • 1 กันยายน 2023

Eduzones พาทุกคนทำความรู้จัก Chula Neuron? แพลตฟอร์มรวมคอร์สออนไลน์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2564

  • 28 สิงหาคม 2023

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมทางไกล

สรุปผลการประชุมทางไกล สพฐ. ปี 2565

  • 28 สิงหาคม 2023

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมทางไกล