กิจกรรม ออกแบบฉากหลังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

รายละเอียด

ประเภท

ความคิดสร้างสรรค์

สถานะ

จบแล้ว

เปิดให้ส่งผล

1 ก.ย. 2023 - 25 ก.ย. 2023

เปิดโหวต

15 ก.ย. 2023 - 18 ต.ค. 2023

ประกาศผล

19 ต.ค. 2023

มาร่วมโชว์ฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมใหม่

      "ออกแบบฉากหลังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ."

                 โดยออกแบบให้มีความเกี่ยวข้อง

                 กับ สพฐ. มีความสวยงามทันสมัย

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

  1. การส่งภาพออกแบบฉากหลังรายการ              จะส่งในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล ไม่จำกัดหัวข้อ และเนื้อหาของภาพออกแบบ
  2. ไฟล์ภาพรูป  1920*1080  พิกเซล          พร้อมส่งโปรเจกต์ Photoshop ต้นฉบับ        ให้ทีมงานด้วย และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ                (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
  3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ                      ชื่อ - นามสกุล จริง (ไทย - อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ อย่างครบถ้วนในใบสมัคร    ที่ได้กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็น        ชาวต่างประเทศ จะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาการ          รับสมัคร จนรถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้    ทีมผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกด ชื่อ - นามสกุล  (ไทย - อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละท่านระบุมาในการสมัครเท่านั้น
  4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ออกแบบ    นั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  5. ภาพออกแบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคย      ได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน          ไม่ว่าจะเป็น การประกวดในเวทีสาธารณะ หรือ  การประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด 
  6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด    เพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ส่งมาที่  [email protected]       หรืออัปโหลดแล้วส่งลิงก์มาได้ที่                  inbox เฟซบุ๊ก OBEC channel

 

               หากผลงานใดที่ได้นำมาใช้ในรายการ

                        ทีมงานจะติดต่อกลับไป

                เพื่อติดต่อรับของรางวัลจากรายการ

แสดงมากขึ้น

กิจกรรม ออกแบบฉากหลังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

เปิดโหวต 15 ก.ย. 2023 - 18 ต.ค. 2023