• รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

  286  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:26)▶โครงการทำนาปลูกข้าวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดยาง จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (7:06)▶โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านกรุ / สพป.สุโขทัย เขต 2 (11:52)▶แหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์เพาะพันธุ์กระเจียว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (16:58)▶แนวทางการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า / สพป.สตูล (22:24)▶การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • เมล็ด (ว8.1 ป.5/5,6)

  280  0 

  วิทยาศาสตร์ ป.5

 • รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

  270  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 17/2561 (วันที่ 9 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:29)▶ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5 (6:17)▶ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ข้าวโพด โรงเรียนบ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (12:17)▶โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (18:05)▶ เยาวชนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 (22:25)▶ถ้วยพระราชทาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36

 • 5.การดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  269  0 

  การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 • ภาษาอังกฤษ ป.4 Classroom Regulation

  266  0 

  ภาษาอังกฤษ ป.4 Classroom Regulation