• รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2561 ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

    45  0 

    รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2561 ( วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:11)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (9:37)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู -เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ -ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ -ประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถนักเรียน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม -ร่วมพิธีตักบาตรและร่วมงานขึ้นปีใหม่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ -สพฐ. มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย -การยกเลิกให้ครูกรอก Logbook -โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ -Application DLTV สำหรับ โทรศัพท์มือถือ ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (35:11)-โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (40:51)-การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา (59:36)-รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

  • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2561 ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

    31  0 

    รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2561 ( วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:21)▶การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดทุ่งสบก / สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (7:00)▶ปุ๋ยหมักแห้งโบกาฉิ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” / สพป.ปัตตานี เขต 3 (13:04)▶นโยบาย Lesson Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด / สพป.พัทลุง เขต 1 (16:10)▶โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:51)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูบัณฑิตา ชูปู โรงเรียนวัดนากุน ตอน แรงเสริม เติมฝัน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "