• Google Meet EP.2

  490  0 

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • Google Meet EP.1

  751  0 

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • Microsoft Team EP.2

  1.19K  0 

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • Microsoft Team EP.1

  681  0 

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • Google Classroom EP.3

  957  0 

 • Google Classroom EP.2

  568  0 

 • Google Classroom EP.1

  1.38K  0 

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

  1.33K  0 

  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563) - แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563)

 • เปิดและชี้แจงโครงการ

  982  0 

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย