• สพฐ. นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

  3.26K  0 

  สพฐ. นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  180  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:18)▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา / สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (7:37)▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / สพม. เขต 5 (10:54)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านน้ำแพะ / สพป.น่าน เขต 1 (16:50)▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 (21:12)▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:00)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน “ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” / สพม. เขต 23

 • รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  224  0 

  OBEC Channel เผยแพร่โดย Anurak Thongsaard · 8 ชม. · รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:55)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:05)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย - นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS - การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (28:21)- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว (42:57)- สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์”