• รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  188  0 

  OBEC Channel เผยแพร่โดย Anurak Thongsaard · 8 ชม. · รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:55)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:05)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย - นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS - การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (28:21)- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว (42:57)- สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์”

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  76  0 

  ายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:31)▶ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า / สพป.เชียงราย เขต 2 (7:35)▶ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล / สพป.เพชรบุรี เขต 1 (13:44)▶กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนบ้านสะโล / สพป.นราธิวาส เขต 3 (18:52)▶ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 องค์ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “โบ่ม” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู / สพม. เขต 19 (26:57)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม / สพม. เขต 9

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  104  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:13)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:19)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) วันที่ 26-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. - การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา - การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา - การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย - ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (28:17)- การจัดสรรอัตราจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (37:24)- โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยพัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลสำเร็จ / สพป.แพร่ เขต 1 (49:32)- การนำนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) / สพป.แพร่ เขต 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

  99  0 

  รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2561 (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:09)▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (8:23)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู - รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ให้แก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 26 ก.ย. 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม - เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 วันที่ 30 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา - รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก - การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - การขยายผลการจัดการเรียนการสอนเวทคณิต ของ สพฐ. เข้าร่วมฝึกอบรมเวทคณิตจากสถาบัน BRAINBAY EDU-SPARK FOR TRAINING CAUSE (CHENNAI) ณ ประเทศอินเดีย - ขอชื่นชม นายสาธิต จันทะรังสี หรือลุงหมี ที่มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนปัญญานุกูล จำนวน 48 แห่ง ยอดบริจาค 4,512,239.67 บาท ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (29:24) - จากดินสู่ดาว นักเรียนไทยก้าวสู่สากล / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (50:20) - โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

  101  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:26)▶ NEW Teacher NEW DLTV โรงเรียนบ้านหนองจูบ / สพป.สุรินทร์ เขต 3 (7:32)▶สพม. 30 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2561 / สพม. 30 (13:23)▶น้ำพริกมะเม่าป่า น้ำพริกแห่งฤดูกาลสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านท่าแย้ / สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (16:03)▶ทักษะอาชีพ ฐานการเรียนรู้บ้านเห็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (21:37)▶ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก / สพม. 38 (25:35)▶การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. สนองนโยบาย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้างปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน

  777  0 

  สพฐ.นิวส์ - สพฐ. สนองนโยบาย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้างปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน