• รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

  116  0 

  ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ▶รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. สัญจร ครั้งที่ 35/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

  96  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โรงเรียนร่วมพัฒนา : ฟาร์มเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านชมพู / สพป.น่าน เขต 1 ▶ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี / สพม. 30 ▶ โรงเรียนจิ๋ว ไอเดียแจ๋ว โรงเรียนบ้านคลองเรือ / สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ▶ สระน้ำเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู พัฒนา น้อยไพโรจน์ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ตอน ความศรัทธาในอาชีพครู / สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ โดย รมว.ศธ.

  230  0 

  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

  129  0 

  ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - วันที่ 19 ส.ค. 62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ - สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับงบประมาณโอนจัดสรรจาก สพฐ. ที่ยังเหลืออยู่ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่โอนจัดสรรให้ไปแล้วโดยเร่งด่วน - กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - VTR โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 - ผลการประกวดหนังสั้น โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา - โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ - เด็กวัยใสกับการสร้างวินัยที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. - ภาพยนตร์สั้น เรื่อง กลานลิน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

  93  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนบ้านน้ำปาย / สพป.น่าน เขต 1 ▶ จุดบริการอำนวยความสะดวกของสำนักงาน / สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ▶ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” โรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ / สพม. 32 ▶ การฝึกทักษะการดำรงชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู ทิวาพร แสงวิจิตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ตอน ครูผู้ให้ / สพป.อุดรธานี เขต 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "