• เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. - เลขาธิการ กพฐ สั่ง ผู้บริหาร ครู นักเรียน เลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

    33  0 

    เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. - เลขาธิการ กพฐ สั่ง ผู้บริหาร ครู นักเรียน เลี่ยงเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

  • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

    26  0 

    รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - ประธานองคมนตรี เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา - สพฐ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” - กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครู – นักเรียนกลับจากประเทศเสี่ยง โควิด-19 ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล - การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 - สพฐ. ร่วมเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ณ จังหวัดนราธิวาส ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 - เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน เจ้าแสนซนบนดวงจันทร์ - การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2