• รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563)

  8  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการห้วยองคต อันเนื่องจากพระราชดำริ ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - สพฐ. ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย - การงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 - งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ▶ แจ้งข้อราชการ - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่1) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่2) - การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

 • รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563)

  31  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ 1. สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตอน “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” 2. “เลิศดนตรี มีวินัย ใฝ่การเรียน” โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร / สพม. 4 3. การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ “การเรียนเป็นเล่นโดยผ่านสื่อ” โรงเรียนวัดด่านช้าง / สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4. กิจกรรม LEARNING SPACE : กิจกรรมที่ให้เด็กผ่อนคลาย โรงเรียนบ้านหนองม่วง / สพป.ระยอง เขต 2 5. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาจานร่อน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 6. ข้อคิดเห็นของผู้บริจาคที่ดินที่มีต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี / สพม. 1 7. ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู ศุภร ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ตอน รักและศรัทธาในวิชาชีพครู / สพม. 20

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  43  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶ สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ตอน เชื่อมั่น...ครูลูกกอล์ฟ ▶ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2 ▶ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี / สพป.สระบุรี เขต 2 ▶ กิจกรรมทำสีเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู อุบล สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ ตอน ครูดีศรีแม่มูล / สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

  62  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ - My Free Time การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 - สพม. 32 องค์กรยุคใหม่สร้างเด็กไทยสู่สากล สพม. เขต 32 - องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษา ภายใต้ร่มพระบารมีในหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล - กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก สพป.นครนายก - ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูรำพึง ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ ตอนที่มีชื่อว่า “ครู มิใช่ผู้รับจ้างสอน” ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "