• รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

  28  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โรงเรียนร่วมพัฒนา : ฟาร์มเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านชมพู / สพป.น่าน เขต 1 ▶ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี / สพม. 30 ▶ โรงเรียนจิ๋ว ไอเดียแจ๋ว โรงเรียนบ้านคลองเรือ / สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ▶ สระน้ำเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู พัฒนา น้อยไพโรจน์ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ตอน ความศรัทธาในอาชีพครู / สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

  53  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 33/2562 ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนบ้านน้ำปาย / สพป.น่าน เขต 1 ▶ จุดบริการอำนวยความสะดวกของสำนักงาน / สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ▶ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง” โรงเรียนธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ / สพม. 32 ▶ การฝึกทักษะการดำรงชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู ทิวาพร แสงวิจิตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ตอน ครูผู้ให้ / สพป.อุดรธานี เขต 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 32/2562 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

  26  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย / สพป.ปัตตานี เขต 1 ▶ บริหารงานระบบเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ชายขอบ โรงเรียนวัดยาง / สพป.อ่างทอง ▶ วันภาษาไทย “สีสัน พ.ร.ส.” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 ▶ กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม / สพม. 32 ▶ การส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูผกามาศ บุญเผือก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตอน ครูนักคิด / สพม. 39 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

  94  0 

  พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันที่ 31 ก.ค. 62 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ ธนาคารขยะ ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ▶ กิจกรรมกัดเซาะโกนกเมง หรือตัดผมเด็ก ร.ร.วัดหนองตะครอง ▶ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านหนองขอน ▶ ข้าวไรซ์เบอรี่ ของดีห้วยทราย ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์ ▶ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ▶ ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู บุญเพ็ง แสนอุบล ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตอน คุณครูบุญเพ็ง แสนอุบล ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 23/2562 ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

  84  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:49)▶ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองสาร / สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (9:31)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวัดพรุเตาะ / สพป.สงขลา เขต 2 (16:45)▶การบริหารจัดการขยะ โรงเรียน วัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 / สพป.นราธิวาส เขต 3 (21:52)▶การเรียนการสอนงานอาชีพ “เพาะเห็ด” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (27:23)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู เพชรรัตน์ เอียดสุย โรงเรียนบ้านท่าลาด ตอน หยาดเหงื่อ...เพื่อลูกศิษย์ / สพป.พัทลุง เขต 2 (30:28)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู นวพร ฆ้องเดช โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตอน ความรักและศรัทธา / สพม. 37 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 18/2562 ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

  341  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (1:49)▶ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร / สพป.ชัยนาท (6:59)▶การทำเครื่องประดับนางรำ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (12:31)▶กิจกรรมห้องตัดผม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ / สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (19:51)▶การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา โรงเรียนพญาไท / สพป.กรุงเทพมหานคร (24:19)▶ไข่นอกคอกของเด็กนอกกรอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (27:01)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู วิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ ตอน ครูแทนของนักเรียน / สพม. 33 ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

  44  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:18)▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา / สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (7:37)▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / สพม. เขต 5 (10:54)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านน้ำแพะ / สพป.น่าน เขต 1 (16:50)▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 (21:12)▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:00)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน “ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” / สพม. เขต 23

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  57  0 

  ายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:31)▶ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า / สพป.เชียงราย เขต 2 (7:35)▶ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล / สพป.เพชรบุรี เขต 1 (13:44)▶กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนบ้านสะโล / สพป.นราธิวาส เขต 3 (18:52)▶ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 องค์ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “โบ่ม” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู / สพม. เขต 19 (26:57)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม / สพม. เขต 9

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

  53  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:26)▶ NEW Teacher NEW DLTV โรงเรียนบ้านหนองจูบ / สพป.สุรินทร์ เขต 3 (7:32)▶สพม. 30 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2561 / สพม. 30 (13:23)▶น้ำพริกมะเม่าป่า น้ำพริกแห่งฤดูกาลสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านท่าแย้ / สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (16:03)▶ทักษะอาชีพ ฐานการเรียนรู้บ้านเห็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (21:37)▶ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก / สพม. 38 (25:35)▶การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 29/2561 ประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

  68  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 29/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:53)▶จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า (สำหรับครูผู้สอน) / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (7:02)▶โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม / สพป.ระยอง เขต 2 (12:33)▶ทักษะชีวิต ตอน บีบแตรช่วยชีวิต โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน / สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (15:26)▶กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (20:33)▶การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงดำ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) / สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (25:07)▶กิจกรรมสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จังหวัดตราด / สพม. 17 -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

  74  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 28/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:25)▶จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (7:29)▶“ขยะชิงโชค” กิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ / สพม. 32 (13:05)▶การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยไซ / สพป.ลำพูน เขต 1 (18:55)▶กระบวนการนิเทศ (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 / สพม. 2 (23:54)▶เยาวชนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี / สพม. 17 -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

  145  0 

  รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:26)▶โครงการทำนาปลูกข้าวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวัดยาง จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (7:06)▶โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านกรุ / สพป.สุโขทัย เขต 2 (11:52)▶แหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์เพาะพันธุ์กระเจียว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (16:58)▶แนวทางการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า / สพป.สตูล (22:24)▶การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "