• รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

    19  0 

    รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶ สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ตอน เชื่อมั่น...ครูลูกกอล์ฟ ▶ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2 ▶ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี / สพป.สระบุรี เขต 2 ▶ กิจกรรมทำสีเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู อุบล สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ ตอน ครูดีศรีแม่มูล / สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

  • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

    44  0 

    กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ - My Free Time การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 - สพม. 32 องค์กรยุคใหม่สร้างเด็กไทยสู่สากล สพม. เขต 32 - องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษา ภายใต้ร่มพระบารมีในหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล - กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก สพป.นครนายก - ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูรำพึง ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ ตอนที่มีชื่อว่า “ครู มิใช่ผู้รับจ้างสอน” ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "