รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2561 (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:31)▶ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า / สพป.เชียงราย เขต 2 (7:35)▶ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล / สพป.เพชรบุรี เขต 1 (13:44)▶กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนบ้านสะโล / สพป.นราธิวาส เขต 3 (18:52)▶ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 องค์ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “โบ่ม” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู / สพม. เขต 19 (26:57)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม / สพม. เขต 9

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )