สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ 

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )