สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 5 Super Detective (Adjective&Adverb)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาต่างประเทศ 

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 5 Super Detective (Adjective&Adverb)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )