รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 25/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:30)▶โครงการตลาดนัดพ่อค้าน้อยแม่ค้าน้อย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ / สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (7:13)▶Happy School อาหารเช้า อาหารกลางวัน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / สพม. 36 (12:53)▶การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น / สพม. 25 (17:53)▶ค่ายสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย / สพม. 19 (22:06)▶โอกาสกับคนพิเศษ เปิดโลกกว้างสู่งานอาชีพ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (26:32)▶แปรรูปหน่อไม้เป็นขนม โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ / สพป.สตูล

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )